Horario

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

SÁBADO

DOMINGO

11.00-12.00

INFORMÁTICA

INGLÉS (NIVEL AVANZADO)

INFORMÁTICA

INGLÉS (NIVEL MEDIO)

ARTES PLÁSTICAS

CLUBE DE LECTURA

INGLÉS (NIVEL BÁSICO)

APOIO Ó ESTUDIO

XORNADAS ACTIVAS DE FIN DE SEMANA

12.00-14.00

APOIO Ó ESTUDIO

APOIO Ó ESTUDIO

LAR I: COCIÑA

APOIO Ó ESTUDIO

APOIO Ó ESTUDIO

APOIO Ó ESTUDIO

16.30-17.30

APOIO Ó ESTUDIO

ANALISE CRÍTICO

INGLÉS (NIVEL BÁSICO)

INTERVENCIÓN MEDIOAMBIEN-
TAL

LAR III: HABILIDADES SOCIAIS

INICIACIÓN Ó CINE

FRANCÉS (NIVEL BASICO E MEDIO)

FÚTBOL

XORNADAS ACTIVAS DE FIN DE SEMANA

17.30-19.00

INFORMÁTICA

APOIO Ó ESTUDIO

INFORMÁTICA

APOIO Ó ESTUDIO

LAR II: ACTIVIDADES DE VIDA DIARIA