PROXECTO

“ESCOLA DE COIDADOS:FORMACIÓN BÁSICA DE COIDADORES”

SUBVENCIÓN

ORDE do 29 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2018 e 2019.

FINANCIACIÓN

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

COFINANCIADO NUN 80% POLO FONDO SOCIAL EUROPEO

IEJ_FSE_EUROPA-LOGOS_G

OBXETIVO TEMÁTICO

09. “PROMOVER A IGUALDADE, A SAÚDE E A INCLUSIÓN SOCIAL”

OBXETIVO ESPECÍFICO

09.01.01 “MELLORAR A INSERCIÓN LABORAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE ITINERARIOS INTEGRADOS E PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN”

RESULTADOS

MELLORAR A EMPREGABILIDADE E AS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON TRATORNO MENTAL SEVERO

DATA DE INICIO

01/01/2019

DATA DE FINALIZACIÓN

30/06/2019PROXECTO

PROXECTO HABILIDADES PARA O ESTUDIO E ORIENTACIÓN ACADÉMICA

SUBVENCIÓN

ORDE do 29 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2018 e 2019.

FINANCIACIÓN

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

COFINANCIADO NUN 80% POLO FONDO SOCIAL EUROPEO

IEJ_FSE_EUROPA-LOGOS_G

OBXETIVO TEMÁTICO

09. “PROMOVER A IGUALDADE, A SAÚDE E A INCLUSIÓN SOCIAL”

OBXETIVO ESPECÍFICO

09.01.01 “MELLORAR A INSERCIÓN LABORAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE ITINERARIOS INTEGRADOS E PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN”

RESULTADOS

MELLORAR A EMPREGABILIDADE E AS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DAS PERSOAS CON TRATORNO MENTAL SEVERO

DATA DE INICIO

01/01/2019

DATA DE FINALIZACIÓN

30/06/2019