ACTIVIDADES REGULARES 2023-2024
ACTIVIDADEDESCRICIÓNLUGARHORARIO
APOIO EDUCATIVOClases de apoio a persoas que están a preparar materias de diferentes niveis formativos (ESAD, FP, Bacharelato), así como probas de acceso ou oposicións.Local da Asociación Itínera
(R República Arxentina, 22, 5º E)
Luns a venres
10:00 a 14:00
CLUBE DE LECTURA E OBRADOIRO DE ESCRITURA CREATIVAConsiste na lectura dun libro cada 2 semanas. En cada sesión realízase unha posta en común e posteriormente cada persoa elabora un texto propio en base a unha idea comentada no grupo.Local da Asociación Itínera
(R República Arxentina, 22, 5º E)
Luns
17:00 a 18:00
SPEAKINGGrupo de conversa en inglés guiado por un persoa nativa.Local da Asociación Itínera
(R República Arxentina, 22, 5º E)
Luns
16:00 a 17:00
REPOSTERÍAAulas prácticas de iniciación á repostería nas que as persoas participantes aprenden a elaborar postres sinxelos, procurando, na medida do posible, que sexan saudables.Antiga Escola Rural da Portela Lugar da Portela (s/n) FigueirasLuns
17:00 a 20:00
DEBATE E ANÁLISE CRÍTICOEscóllense temas de actualidade e confórmanse grupos en base á elección dos mesmos. Cada persoa debe investigar sobre o tema que escolleu preparar a argumentación co seu grupo. Realízase unha exposición dos temas e un debate sobre os mesmos.Casa das Asociacións de Cornes
(antiga estación de Cornes)
R/ Manuel Beiras, 3, 1º andar
Martes
16:30 a 18:30
INFORMÁTICAAulas de iniciación á informática e á ofimática básica. Realízanse 3 quendas cada día segundo o nivel do grupo. Cada clase dura 1hCSC Aurelio Aguirre de Conxo Rúa Campo de Conxo, 15Martes e Xoves 10:00 a 13:00
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTALActividade de concienciación sobre a importancia de respectar o medioambiente e o patrimonio natural. Realízase a través de andainas e limpeza de camiños e recollida de lixo.Zona do Banquete de Conxo, Brañas do Sar (localizacións variables)Mércores
15:30 a 18:30
CLUB DE CINEMACinefórum: realízase unha presentación do filme antes do seu visionado, ao remate do mesmo, realízase un pequeño foro para compartir opinión e escoller o filme para a seguinte sesiónAntiga Escola Rural da Portela Lugar da Portela (s/n) FigueirasXoves
16:30 a 18:30
INGLÉSClases de inglés participativas e dinámicas. Establécense dúas quendas en base ao nivel do grupo de 1h de duración.Local da Asociación Itínera
(R República Arxentina, 22, 5º E)
Venres
10:00 a 12:00
COCIÑA E AUTONOMÍA DOMÉSTICAActividade dirixida a adquirir nocións básicas de cociña (elaboración de menús, elaboración de receitas…), e adestramento e mellora nas actividades domésticas (limpeza, coidado de utensilios...)Antiga Escola Rural da Portela Lugar da Portela (s/n) FigueirasVenres
12:00 a 16:00
OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAISActividade dedicada a adestrar e adquirir habilidades sociais (comunicativas, xestión de emocións, resolución de conflictos…) a través de dinámicas (debate, role-playing.Antiga Escola Rural da Portela Lugar da Portela (s/n) FigueirasVenres
16:30 a 17:15
HABILIDADES MUSICAISEn cada sesión desenvóvense dinámicas orientadas a mellorar distintas habilidades musicais: zumba, tocar instrumentos...Antiga Escola Rural da Portela Lugar da Portela (s/n) FigueirasVenres
17:15 a 19:00
Nota: Os horarios poden estar suxeitos a cambios