PROXECTOS ANO 2023
PROXECTO HERACLES
É un programa de formación e capacitación do voluntariado da Asociación. O seu obxectivo principal é dar visibilidade ao labor das persoas voluntarias a través da difusión das actividades e o traballo que realizan, facendo especial fincapé na mellora da capacitación do voluntariado a través de diversas formacións no eido da saúde mental. En Heracles recóllense ademais accións destinadas á captación de voluntariado e difusión de actividades e recursos.Financiado por


CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE ao abeiro das BS508B – Subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado na súa convocatoria para o ano 2023