Somos unha asociación de voluntarios comprometidos na integración social das persoas que padecen un trastorno mental que conleve unha discapacidade funcional. A nosa razón de ser é a eliminación do illamento, a marxinación e o estigma social, verdadeiras barreiras que impiden o seu axeitado desenvolvemento persoal. Para este fin valémonos de actividades de ocio, deportivas, culturais, medioambientais e educativas que faciliten a súa participación social como cidadáns de pleno dereito. A asociación presta, ademáis servicios de aloxamento e respiro familiar.