O Programa LAR, ou Programa de Desenvolvemento da Vida Persoal, consiste nunha serie de actividades de caracter educativo encamiñadas á procura dunha vida autónoma e independente e ao aprendizaxe e desenvolvemento das habilidades sociais imprescindibles para a mesma.

Para iso o programa constitúese en tres bloques:

  • BLOQUE I: Cociña. Adquirir coñecementos e habilidades para preparar diferentes comidas de forma autónoma. Á súa vez ofrecer un espazo de comedor, encontro e convivencia.
  • BLOQUE II: Actividades da Vida Diaria e Habilidades Administrativas. Conseguir transmitir o maior número de habilidades que permitan a realización das actividades da vida diaria, e faciliten acadar unha maior independencia. Entre estas: trámites económicos, burocráticos e/ou sociais.
  • BLOQUE III: Habilidades Sociais e Educación Sexual. Coñecementos básicos de cara a un desenvolvemento social integral axeitado e dunha sexualidade segura e responsable.

Lugar de realización: sede da Asociación.

Data de realización: martes pola mañá (I), venres pola tarde (II) e mércores pola tarde (III).